Log:
Assessments - 3, GPA: 3.3 ( )

Instruções de Operação Panasonic, Modelo RQ-SX56

Fabricante : Panasonic
Arquivo Tamanho: 446.56 kb
Arquivo Nome :
Língua de Ensino: ruplenpt
Ir para baixarpor este dispositivo também tem outras instruções :
Receptores - RQ-SX56 (245.16 kb)en

Facilidade de uso


Web Site: ;Eri'i ;Ge; <8- V.H.y (Sp,1 С Du.1 (Czy (Po; (Ru) Pf RQTTÔ515-E F1202TT0 Specifications ■ CASSETTE PLAYER Track system: Frequency range (Normal): ■ GENERAL Output jack: Power output: Power requirement: Rechargeable battery; Battery; Dimensions (WxHxD): Mass: ■ CHARGER (STAND) llnput: 4 track, 2 channel, stereo 40-18000 Hz (-6 dB) PHONES; 80 O 1.5 mW-t-1.5 mW (RMS.. .max.) DC 1.2 V (included rechargeable battery) DC 1.5 V (one R6/LR6, AA, UM-3 battery) 108.8x75.0x18.5 mm 156 g (with rechargeable battery) AC 220-230 V (tor Continental Europe) AC 220-240 V (for UK) 50 Hz, 4 W DC 1.2 V, 350 rnA Output: Play time: [Approximate operating time in hours (in hold mode, at 25' C, on a Hat, stable surface).] Battery type Tape Rechargeable (A) 17 Alkaline 57.5 Both together (A) 77 (A) When the rechargeable battery (included) is fully recharged (requires 2.5 hours) • Operating conditions may reduce the operating times shown above. Note Specifications are subject to change without notice Mass and dimensions are approximate. Технические характеристики Выходная мощность: Требования к электропитанию: 1,5 мВт+ 1,5 мВт (RMS.. макс) Постоянный гок 1,2 В (прилагаемая перезаряжаемая батарейка) Постоянный ток 1,5 В (одна батарейка R6/LR6, AA, UM-3) 108,8> 75,0х 18,5 мм 156 г (с перезаряжаемой батарейкой) Размеры (ШхВхГ): Вес: Зарядное устройство: Вход; Выход; Примечание: Технические характеристики могут оыть изменены без уведомления. Вес и размеры даны приблизительно _________ Переменный ток 220-230 В, 50 Гц 4 Вт Постоянный ток 1,2 В, 350 мА _____;________. RFEV033P-SS "■i, ч • RKQT0022 RFEB116E-1U (for Continental Europe) I^JrFEB115B-1U (tor UK) • Use numbers indicated when asking for replacement parts. For United Kingdom and Republic of Ireland: Panasonic y.’v.v.' со ub dot UK customers only) • Oiuei uccessorv and consumable items loi your product wiih ease ano conlidence by telephoning oui Customer Cafe Cenue Mon-Friday 900am-5.3Gpm (Excluding public holidays ) • Oi go on Imu through our Internet Accessory oruetmg application • Most map credit and detnt cards accepted • All enquiries transactions and distribution taulines are provided dnectiy by Panasonic UK Ltd. • it couldn't be simpler! Customer Caie Centre for UK customeis 08705 357357 For Republic ot Ireland customers 01 289 8333 Technical Support For UK customers. 0870 5 505610 This Technical Support Hot Line number is tor Panasonic PC software related product» only. For Republic of Ireland, please use the Customer Care Centre number listed above for all enquiries. For all other product related enquiries, please use the Customer Care Centre numbers listed above. h R6/LR6, AA, UM-3 battery (not included) / FULL Щ • L. \ . EMPTY L. L • — • — • V • • J CESKY ¿Dodané pfísluáenství В Dobíjecí baterie Dobít pred prvnim pouzitím. • pri vkladani baten» spravne vyrovnejte ■т) a ■-')• • Nabijecka musí byl spravne zastrcena do pnstroje a musí svitit indikaior dobijem. • Pnstroj se vypne. pokud jej prepnete do pohotovostniho rezimu a nebudete 5 nim pracoval. • Baterie Panasonic mohou byt dobijeny, i kdyz nebylÿ úplné vycerpány. Doba svételne indikace zálezi na zbyvajíci dobé dobití. • 2,5 hodin dobijení poskytne okolo 17 hodin prehrávání (pri 25 C). • Vlozenou baterii múzete dobit az 300krát. Jakmile se po dobití znatelné zkráti doba prehrávání, vyméñte baierii. • Pouzivejte pouze prilozenou nabíjecku- • Na konektorech prístroje a nabíjecky nesmi byt prach a spina. Poznámka к dobíjecí baterií Tato baterie je urcena к recyklovani. Ridte se prosim mistmmi pravidly pro recyklovani. 0 Suchy cianek Zatlacte dovmtr a dolú smérem к znaménku minus ■ Prodlouzení doby prehrávání Pouzijte oba typy baterií najednou. 0 indikátory dobijení Potvrzení indikátoru Pfesuríte píepinac z [RELEASE] na [HOLD] a zpét na [RELEASE], Dobijení bude mdikovano dvojim biiknutim a rozsvicerum indikatorú. Pokud jsou baterie vybite, vyméñte je nebo dobijte. EFunkceHQLD Tato funkce zabrañuje jednotce íungovat chybné. ■±) Drzem ь) Uvolnéni (Pred spusténim) Funkce na hlavni jednotce a dalkovém ovladaci jsou na sobé nezávislé. Upozornéní •Nedobijejte obycejne suche ciánky. •Vyjméte baterie, pokud nebudete pristroj delsi dobu pouzivat. •Dobijeci baterii prenasejte v prilozeném prenásecim pouzdre, aby se zabranilo kontaktu s kovovÿmi objekty. •Neodlupujte kryt baterií a nepouzivejte baterie s poskozenym obalem. Spatné zachazeni s bateriemi múze zpúsobit únik elektrolytu a múze dojít к poskozem cástí, se kterymi tato papalina prijde do kontaktu, také múze 3o|it к pozáru. ^okud z baterie unikne etektrolyt, ^onktaktujte prodejce. -ásti téla, které byly zasazeny -lektrolytem, omyjte dúkladné vodou. •Nezvysujte htasitost ve sluchátkách a nahlavnich sluchátkách na vysokou úroveñ. •Do vÿrobku nesmí vniknout tekutiny, •Tentó pristroj nepouzivejte poblíz tepelnych zdrojú. Nenechávej...


Escreva a sua própria avaliação do dispositivoMensagem
Seu nome :
Introduza os dois dígitos :
capcha

categorias