Log:
Assessments - 2, GPA: 3 ( )

Instruções de Operação Bosch, Modelo MAS 9...

Fabricante : Bosch
Arquivo Tamanho: 2.77 mb
Arquivo Nome : Bosch-MAS_9-Pdf-Rus.Pdf
Língua de Ensino: ruplsvukittresfrdeptda
Ir para baixarFacilidade de uso


Лaмпoчкa гacнe. Piзкa • Пpoдyкт для нapiзки пpитиcнiть злeгкa дo yпopнoÏ плaтфopми тa пoвiльнo пoдaвaйтe дo piжyчoгo нoжa. Пюля piзки • Уcтaнoвити тoвщинy нapiзки нa 0. • Пoлoзки пocyньтe у нaпpямкy нoжa дo кiнцeвoгo пoлoжeння тa зaфiкcyйтe зa дoпoмoгoю зacyвки (В) (зacyвкa лiвopyч). Пюля piзки жиpниx пpoдyктiв (нaпp., м'яга, кoвбaca, cиp): • Для дoтpимaння гiгieнiчниx yмoв пpилaд тa зoкpeмa caм нiж нaйкpaщe пoчиcтити oдpaзy ж пicля piзки; дивiтьcя poздiл «Чист^». • 3a пoтpeби пoчиcтiть кpишкy нoжa тa cкpeбoк нoжa; дивiтьcя poздiл «Чист^». Robert Bosch Hausgeräte GmbH 67 uk Чиеткэ ! Heбeзпeкa пopaнeння гocтpим нoжeм Пepeд чи^тю витягнути штeпceльнy вилку ¡з poзeтки тa зняти HÍж. Hiж 6parn лишe зa кpiплeння нoжa, aнe зa piжyчy пoвepxню. ! Heбeзпeкa y^apy cтpyмoм Пpилaд HÍ в якйму paзi не зaнypювaти у вйду ra He тpимaти nÍM пpoтoчнoю вадйю. Увягя! Ha пoвepxняx можуть виникнути пoшкoджeння. He зacтocoвyйтe нтких a6paзивниx зaco6iв для чи^ки. Пpилaд нe пpaцюe бeз фишки ножя. П^ля чи^ки cкpe6oк нoжa тa ^ишку нoжa вcтaвтe Ha мicцe. ÑMc^a np^aay • Пpoтpiть пpилaд, фишку нoжa, ыж тa cкpeбoк нoжa, a тaкoж нaвicнi дeтaлi вoлoгoю гaнчipкoю, a пoтiм витpiть нacyxo. Зa пoтpeби мoжнa cкopиcтyвaтиcя нeвeликoю кiлькicтю миючoгo зacoбy. • Cкpeбoк нoжa, фiкcaтop зaлишкy пpoдyктy (нe для MAS9S..) тa лoтoк мoжнa мити тaкoж в пocyдoмийнiй мaшинi. He зaтиcкaйтe ïx, óo6 уникнути дeфopмaцiй. B мoдeлi MAS95.. нiж мoжнa вcтaвити в кpiплeння нoжa тa пocтaвити як тapiлкy в пocyдoмийнy мaшинy для миття. Як знiмaти кpишкy нoжa, шж тa фiкcaтop зaлишкy пpoдyктy. • Biдcyнyти нaзaд пoлoзки, óo6 дocтyп дo нoжa був вiльний. Maлюнoк 13, 14 • Poзблoкyйтe кpишкy нoжa (нaтиcнiть з пpaвoгo 6o^ звepxy) тa знiмiть ÏÏ. Maлюнoк 1б • Псвepнiть нлж, тpимaючи sa кpinлeння 4oKa, зa n^Nho^i cтpiлксю дс ynсpy тa зымпъ йсгс. B мoдeлi MAS9S.. ыж мoжнa зняти зa дoпoмoгoю кpiплeння нoжa. Maлюнoк 16 • Bиймiть cкpeбск bio^a сбepeжнс is йonс кpinлeння, noчинaючи знизу, тa зымпъ ййга. Як вcтaвляти кpишкy нoжa, нiж тa фiкcaтop зaлишкy пpoдyктy Maлюнoк 17 • Bcтaвтe cкpeбoк нoжa в йoгo кpiплeння, пoчинaючи знизу. Maлюнoк 1В • Tpимaючи нлж гopиsoнтaльнo sa кpinлeння moKa, noвepнiть ййга пpoти гoдиннoÏ строки дй ynopy (щйб чутью зacкoчив в nas). B мoдeлi MAS95.. нiж мoжнa вcтaвити зa дoпoмoгoю кpiплeння нoжa. Maлюнoк 19 • Bcтaвтe кpишкy нoжa cпoчaткy знизу, ano™ зaтиcнiть ÏÏ в кpiплeння (нe нaтиcкaйтe з пpaвoгo бoкy звepxy). Як знiмaти/вcтaвляти полозки. Maлюнoк 20 • Уcтaнoвiть oбepтoвy pyчкy нa el. • Зняти пoлoзки з cтoлa. • óo6 ycтaнoвити пoлoзки, ïx cлiд вcтaвити в нaпpaвляючий пoлoз cтoлy. Як знiмaти/вcтaвляти yпopнy плaтфopмy. Maлюнoк 21 • Уcтaнoвiть oбepтoвy pyчкy нa el. • Зым^ь кpишкy нoжa тa нiж (Maлюнки 13, 14, 1S). • Зым^ь ynop^ плaтфopмy. • óo6 вcтaвити ynop^ плaтфopмy (oбepтoвy pyчкy нa el), нaпpaвляючi штиpi cлiд cпoчaткy ввecти в oтвopи cтoлa. Збepiгaння ! Heбeзпeкa пopaнeння гocтpим нoжeм Пpилaд з6epiгaти в нeдocтyпнoмy для д^й м^ц!. • Уcтaнoвити пoвopoтнy pyчкy (1) rna 0. • Пoлoзки ycтaнoвiть в зaфiкcoвaнoмy пoлoжeннi зa дoпoмoгoю зacyвки (В) (зacyвкa лiвopyч). • Пoклaдiть кaбeль дo вiдciкy (12). Лишe для MAS9S..: • Пoтягнiть злeгкa зa кaбeль, óo6 вiн змoтaвcя (aвтoмaтичнe змoтyвaння). 68 Robert Bosch Hausgeräte GmbH uk Монтаж припаду на кухонних меблях Прилад можна закр!пити стац!онарно на кухонних меблях (напр., п!дйомна чи вдкидна полиця). Для цього потр!бн! дерев'ян! гвинти 0 5 мм (не входять до комплекту поставки). Малюнок 22 • Накресл!ть м!сця для розташування отвор!в для кр!плення у в!дпов!дност! !з нарисом. Малюнок 23 • Просвердл!ть отвори для кр!плення та пригвинт!ть прилад. Не затягуйте занадто сильно гвинти та перев!ряйте над!йн!сть Тх кр!плення час в!д часу. Рекомендацп з утил1зацм Даний прилад позначений у в!дпов!дност! !з Директивою ввропейського Союзу 2002/96/EG про утил!зац!ю електричного та електронного устаткування (waste е!ейг!са! and е!ес^оп!с ершртеП -WEEE). Директива визначае порядок збору та утил!зац!Т старих прилад!в на територ!Т ус!х краТн GC. За !нформац!ею про актуальн! шляхи утил!зац!Т зверн!ться будь ласка до свого спец!ал!зованого торговця або до адм!н!страц!Т своеТ громади. Гарант1я Умови гарант!Т для цього приладу визначаються нашим представником у краТн!, де прилад був проданий. Подробиц! цих умов можна отримати в!д торговця, у якого прилад був куплений. Висуваючи будь-яку вимогу у в!дпов!д-ност! !з даною гарант!ею, сл!д подавати чек на проданий товар або квитанц!ю. Допомога у раз1 неполадок Лише для MAS93../95..: Неполадка Причина Усунення неполадки Прилад вимикаеться (в пост!йному режим!) та швидко блимае лампочка в кнопц! для сира. Все в норм!. Прилад зупи- Вимкн!ть прилад, дайте няеться автоматично через йому охолонути (м!н!мум 11 хвилин пост!йноТ роботи 30 хвилин), пот!м вв!мкн!ть (автоматичне вимкнення). його знову. Прилад перевантажився, Вимкн!ть прилад, вийм!ть напр., внасл!док нар!зання штепсельну вилку занадто твердого продукту !з розетки, у...

Este manual também é adequado para os modelos :
corte Universal - MAS9100/01 (2.77 mb)
corte Universal - MAS9100/02 (2.77 mb)
corte Universal - MAS9100/03 (2.77 mb)
corte Universal - MAS9100/04 (2.77 mb)

Escreva a sua própria avaliação do dispositivoMensagem
Seu nome :
Introduza os dois dígitos :
capcha

categorias